dutch english

De Mörzer Bruijns Stichting

De Mörzer Bruijns Stichting (MBS) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de bescherming van de natuur. Dit doet zij op twee verschillende manieren. Enerzijds stimuleert de MBS onderzoek naar biologische systemen om de beantwoording van vraagstukken rondom conservatiebeleid te vergemakkelijken. Anderzijds werkt zij op een vindingrijke wijze aan de publieke bewustwording van de hedendaagse milieuproblematiek. Daarbij staat vooral de ondersteuning aan kunstenaars en documentairemakers op het gebied van milieu en ecosystemen centraal.