dutch english

De Mörzer Bruijns Stichting /

chairman

Drs. J.J. Veldhuizen

Voorzitter

Jurriën Veldhuizen (1976) studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Virginia Commonwealth University (Richmond, Virginia, USA). Hij is director bij Deloitte Real Estate Advisory en in het bijzonder werkzaam op het gebied van Publiek Private Samenwerking (PPS) en Gebiedsontwikkeling. Voor zijn indiensttreding bij Deloitte was Jurriën werkzaam bij Insight Partners (Boston, USA), Draaijer & Partners Projectmanagement en mede oprichter van internetbedrijf Medutronix. Jurriën is co-auteur van "Alleen ga je sneller, samen kom je verder, de toekomst van PPS bij gebiedsontwikkeling" en "een Wijde Blik verruimt het denken, gebiedsontwikkeling in vijf Europese landen en de toekomst van gebiedsconcessies in Nederland". Hij is voorzitter van de Mörzer Bruijns Stichting.

secretaris

Drs. A.P. van Veldhuizen

Secretaris

Adriaan van Veldhuizen (1982) studeerde in Groningen, eerst alleen geschiedenis, maar later ook filosofie (cum laude). Vervolgens werkte hij enige tijd als politiek assistent van een Eerste Kamerlid. Momenteel is hij als AIO verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit van Leiden en schrijft hij een proefschrift over de cultuur binnen politieke partijen aan het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast is hij redactielid van het tijdschrift Socialisme en Democratie. Als secretaris van de Mrzer Bruijns Stichting is hij verantwoordelijk voor de interne organisatie.

treasurer

Drs. B. Huneman

Penningmeester

Barbara Huneman (1978) brak haar rechten studie in 1997 af om in Australie het vak van duikinstructeur te leren. Na 4 jaren van lesgeven en vrijwilligers werk ogv marine life conservation in landen als Australie, Thailand, Maleisie en Nieuw Zeeland, startte zij in 2001 haar studie Mariene biologie in Groningen. Binnen deze studie rondde zij in 2006 haar master Energie en Milieuwetenschapen af. Na 1 jaar freelance projectmanager te zijn geweest voor allerlei energiegerelateerde opdrachten, werkt zij al twee jaar voor de locale overheid. Heden is zij projectverwerver energie bij de afdeling economische zaken van de Provincie Groningen. Zij is getrouwd en heeft een dochter. Binnen de MBS heeft zij de functie van penningmeester op zich genomen.