dutch english

De Mörzer Bruijns Stichting /

* Klik op de foto voor groot formaat.

image_launch_icon

Wastescapes

Op dit moment is de MBS betrokken bij de productie van de documentaire Life at the Wastelands. Deze film toont het verhaal van dieren in een vervuilde omgeving die hun gedrag zo hebben aangepast, dat zij -ondanks hun ogenschijnlijk uitzichtloze positie- op natuurlijke wijze overleven. In de documentaire worden de adaptatiekracht van de natuur en de almaar groter wordende problematiek van de consumptiemaatschappij op een vervreemdende manier met elkaar verweven.

wastescapes

Red de IJsbeer!

De ijsberen in het Noordpoolgebied zullen het de komende jaren steeds moeilijker krijgen. Met het smelten van de ijskappen neemt hun kans op overleving zienderogen af. Ons energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, worden beschouwd als de boosdoener van dit klimaatveranderingsproces. 'Red de IJsbeer' is een kunstproject dat op indringende wijze aandacht vraagt voor deze problematiek. Het dwingt mensen na te denken over hun keuzes ten aanzien van natuurbehoud, energieverbruik en de kosten die ze daarvoor willen maken op lange en korte termijn.

save the polar bear